Het nieuwe schoolplein

Het nieuwe schoolplein
Op onze school proberen wij de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Niet alleen door het aanleren van allerlei vaardigheden die later handig van pas komen. Maar ook door ze bewust te maken van de mogelijkheden om zelf een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving en een wereld, waarin verandering nou eenmaal een constant verschijnsel is. Door de klimaatverandering moeten we ons bijvoorbeeld aanpassen aan het steeds extremere weer (ofwel 'klimaatadaptatie') Het wordt natter, warmer en droger.
Wij denken dat de inrichting van ons schoolplein bij dit alles een gunstige uitwerking heeft. Wat we daarbij voor ogen hebben is:
# Een plein voor kinderen die  lekker in hun vel zitten
# De inrichting van het plein = Waterklaar en Lekker Koel
# De inrichting van het plein;   Draagt bij aan een gezonde leefstijl
# De inrichting van het plein;   Biedt ruimte voor de natuur
# Een plek om te leren;            Ruimte voor buitenles
# Een plek om te leren;            Voor tevreden leerkrachten

Een plein voor kinderen die lekker in hun vel zitten:
Bestaat uit veel verschillende plekjes;
Bijv. om te ravotten en te klauteren of juist om te ontdekken en te chillen;
Kinderen krijgen de mogelijkheden om te ontdekken wat bij hen past;
De verschillende manier van bewegen is goed voor de motoriek.

De inrichting van het plein; Waterklaar en Lekker Koel:
De bomen en planten op het plein zijn natuurlijke airco's en geven schaduw;
Zo kun je ook in de zomer lekker buitenspelen en warmt je gebouw minder op;
Door tegels te vervangen door groen zakt het regenwater zo de bodem in;
Geen natte voeten en de bodem droogt niet uit.
De inrichting van het plein; Draagt bij aan een gezonde leefstijl:
Door notenbomen, bessenstruiken, kruiden en een moestuin;
Kinderen komen weer in contact met de oorsprong van voedsel en gezonde voeding.

De inrichting van het plein; Ruimte voor de natuur:
Door tegels te vervangen door planten. Zo zorg je voor voedsel en een woonplaats voor allerlei vogels, kleine zoogdieren, vlinders en bijen;
Zo wordt het plein een fijne plek dicht bij huis, waar kinderen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners in contact komen met de natuur.
Een plek om te leren; Ruimte voor buitenles:
Op een GroenBlauw schoolplein kan je goed buiten lesgeven;
Bijvoorbeeld rekenen of taal in de buitenklas, spreekbeurten op het podium, of door het plein in te zetten bij bewegend leren;
De planten, dieren en inrichting van het plein stimuleert kinderen zelf te ontdekken.

Een plek om te leren; Voor tevreden leerkrachten:
Op een GroenBlauw schoolplein heerst een andere dynamiek dan op een traditioneel plein;
Meer dan andere spelvormen maakt dat kinderen socialer zijn in hun gedrag en rustiger zijn in de klas.