Oudervereniging

De Oudervereniging bestaat uit álle ouders/verzorgers. U bent automatisch lid bij aanmelding op OBS de Springdonk. Het bestuur van de vereniging is de Ouderraad (OR). Deze bestaat uit voorzitter (Keri Kammers), penningmeester (Marco Sanders)  en de overige leden (Abbey Wensing, Kim Paes, Simone Heijman, Esther Gouder de Beauregard, Karin Bonten, Mariana Ciliberto, Monique Diederen, Debby Mols).
Tijdens de openbare vergaderingen van de Oudervereniging, die 7 á 8 keer per jaar plaatsvinden, komen o.a. onderwerpen aan bod als verkeersveiligheid rondom school, de inrichting van de speelplaats, ouderbijdrage en het welbevinden van onze kinderen op school. Daarnaast is de Oudervereniging een belangrijke partner voor school in de organisatie van allerlei activiteiten voor onze kinderen.
De activiteiten waarbij jullie als ouders een grote rol spelen zijn bijvoorbeeld de herfstviering, het Nationale Schoolontbijt, Sinterklaas, de eindejaarsviering, carnaval, Koningsspelen, de schoolfotograaf, de Nacht van 8 voor de schoolverlaters, schoolreizen, het afscheid van groep 8 en de jaarafsluiting. Deze activiteiten dragen allemaal bij aan de sfeer, gezelligheid en de saamhorigheid op school. Bij veel van deze activiteiten is uw hulp hard nodig en zeer welkom! U wordt tijdig geïnformeerd via Isy, Klasbord en/of Facebook en (afhankelijk van de activiteit) zijn er op school intekenlijsten, zodat u zich vervolgens kunt aanmelden.
Bij de OR-vergaderingen is altijd een teamlid aanwezig om zoveel mogelijk directe informatie uit te wisselen. Belangstellende ouders kunnen de vergadering bijwonen, meedenken en vragen stellen.
Bij de OR-vergaderingen is altijd een vast teamlid aanwezig

Ouderbijdrage
Voor de kosten van al deze activiteiten krijgt school géén vergoeding van de overheid. Vandaar dat wij aan de ouders/verzorgers een ouderbijdrage vragen. De hoogte van de ouderbijdrage en de besteding van dit geld wordt door de Ouderraad vastgesteld in de jaarvergadering, die meestal plaatsvindt in oktober of november. Tijdens deze vergadering wordt, nadat een kascontrole heeft plaatsgevonden, de besteding van de ouderbijdrage van het voorgaande schooljaar besproken. De begroting voor het nieuwe schooljaar wordt voorgelegd en na goedkeuring kan de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar worden vastgesteld. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door ons aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd.

Neem contact met ons op
Heeft u onderwerpen die u met ons wilt delen, spreek ons dan gerust aan.
Mailt u liever? Dat kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is: ouderraadspringdonk@gmail.com